Obračun zarada

U toku razgovora sa našim klijentima videli smo da postoji nedoumica oko pojmova “bruto” i neto “zarada”. U našoj zemlji kada govori o zaradi, Zakonodavac podrazumeva bruto zaradu. Međutim, kada se govore o zaradi, klijenti najčešće pričaju o neto zaradi, tj o zaradi koju radnik prima. U nekim firmama neto zarada je fiksna na mesečnom nivou, u drugim na fiksnu zaradu obračunavaju stimulacije za postignute rezultate, u trećim postoji neto zarada po satu. Svakako, svaki poslodavac mora da zna koliko ga radnik košta mesečno. Kako god da je određena neto zarada, ona se sastoji od osnovne neto zarade uvećene za regres, topli obrok i minuli rad kod poslodavca.
 
Zarada po Zakonu predstavlja iznos:

  • * Neto+porez na zarade+doprinosi na teret zaposlenog=BRUTO I firme
  • * BRUTO I+doprinosi na teret poslodavca= BRUTO II
  • * BRUTO II je iznos koji pokazuje koliko radnik košta poslodavca mesečno.
  • * Obrazac koji povezuje “neto” i “bruto” glasi:
  • BRUTO I = (NETO-neopor.iznos):0,701

Imate pitanje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll Up